Informacje

telefon komórkowy i laptop

OTRZYMANE DOTACJE 2020

 

Umowa o przyznaniu pomocy zawarta w dniu 13.02.2020r

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę i przebudowę działu ekspedycji wędlin z innowacyjnym wyposażeniem technologicznym oraz poprawa efektywności wykorzystania energii współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

flaga ue


LaptopOTRZYMANE DOTACJE 2018

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnych maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz instalacji OZE współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

dotacja 2017OTRZYMANE DOTACJE 2017

Umowa o przyznaniu pomocy zawarta w dniu 16.01.2017r

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu: poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnych maszyn i urządzeń współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2.

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.