OTRZYMANE DOTACJE 2018

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnych maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz instalacji OZE współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ue