OTRZYMANE DOTACJE 2020

Umowa o przyznaniu pomocy zawarta w dniu 13.02.2020r

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę i przebudowę działu ekspedycji wędlin z innowacyjnym wyposażeniem technologicznym oraz poprawa efektywności wykorzystania energii współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ue